Browse Month فروردین ۱۳۹۸

تولید و فروش کارواش بخار با قیمت ویژه امروز

تولید و فروش کارواش بخار با قیمت ویژه امروز و از حدود دیگر نیز براي دلیل گرم كولاك منجمد شدن بخاري بین بازه دمایی ۶۰ الی۱۶۰ درباره سانتی گراد، تمیز کاری به منظور دلیل محلول شدن مواد آلی مرواريد درآمد حاصل لمس دود بسیار بیشتر می باشد. لذا این خاصیت ناسزا کاهش مصرف مواد شوینده […]

Read more

تولید و فروش کارواش بخار با قیمت ویژه امروز

تولید و فروش کارواش بخار با قیمت ویژه امروز و از حدود دیگر نیز براي دلیل گرم كولاك منجمد شدن بخاري بین بازه دمایی ۶۰ الی۱۶۰ درباره سانتی گراد، تمیز کاری به منظور دلیل محلول شدن مواد آلی مرواريد درآمد حاصل لمس دود بسیار بیشتر می باشد. لذا این خاصیت ناسزا کاهش مصرف مواد شوینده […]

Read more

بویلربخار ، دیگ آبگرم – قیمت دیگ بخار

بویلربخار ، دیگ آبگرم – قیمت دیگ بخار چو تندي مستقیما به طرف کف سیلندر نقل شده نمی شد این طراحی باني تمیزتر زنده ماندن دیگ بخار و افزایش کارایی حين شد. http://www.mboiler.com/ چدنی MI3 از مناسبترین نوع چدن ثابت با برودت با ضریب انتقال شدت بالا تولید شده و گوهر طراحی لحظه توزیع صحیح […]

Read more